Danh sách : Cyberpunk

Cyberpunk được coi là một nhánh của thể loại Khoa học viễn tưởng. Tác phẩm mang phong cách này thường tập trung vào hai yếu tố chính được kết hợp lại đó là Công nghệ tân tiến (Cyber) và Cuộc sống cơ cực của con người(Punk