Góp ý - Liên hệ

Góp ý với chúng tôi <3

Thông tin liên hệ

Giới thiệu:
Kỳ Huyễn là công cụ trợ giúp đọc truyện miễn phí. Cung cấp các tính năng để theo dõi, quản lý truyện.

Hướng dẫn:
Mỗi tài khoản đăng ký sẽ được phép theo dõi 10 truyện. Để được tăng giới hạn, vui lòng vào group và giới thiệu tên trong 3 trang cùng truyện các bạn chuyển ngữ, hay dịch. Mình sẽ tăng giới hạn cho các bạn tùy vào ds các truyện của bạn.

Thông tin liên hệ:
Email: admin@kyhuyen.com Group: https://fb.com/groups/kyhuyen