Tác giả: Trầm Mặc Đích Cao Điểm

Tên tiếng hán: 沉默的糕点