Tác giả: Yêu Đích Thiên Không

Tên tiếng hán: 妖的天空