Tác giả: Thiên Xứng Tọa Đích Nãi Trà

Tên tiếng hán: 天秤座的奶茶