Tác giả: Hoàng Du Khảo Man Đầu

Tên tiếng hán: 黄油烤馒头