Tác giả: Lịch Sử Hệ Chi Lang

Tên tiếng hán: 历史系之狼