Tác giả: Thất Nguyệt Tửu Tiên

Tên tiếng hán: 七月酒仙