Tác giả: Manh Bì Tạp Khâu Tang

Tên tiếng hán: 萌皮卡丘桑