Tác giả: Biệt Khiếu Ngã Trần Nhị Cẩu

Tên tiếng hán: 别叫我陈二狗