Tác giả: Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

Tên tiếng hán: 会说话的肘子