Tác giả: Nguyệt Dương Chi Nhai

Tên tiếng hán: 月阳之涯