Tác giả: Thuần Khiết Tiểu Thiên Sử

Tên tiếng hán: 纯洁小天使