Tác giả: Thần Bí Đích Đại Tây Qua

Tên tiếng hán: 神秘的大西瓜