Tác giả: Ngã Yếu Cảo Sự Tình

Tên tiếng hán: 我要搞事情