Tác giả: Lý Phát Đích Tiểu Cường 2

Tên tiếng hán: 理发的小强2