Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện

Tên tiếng hán: 言归正传