Tác giả: Phát Điều Chanh Chi Mộng

Tên tiếng hán: 发条橙之梦