Tác giả: Cổ Nguyệt Thiên Long

Tên tiếng hán: 古月天龙