Tác giả: Tiền Đường Tiểu Bạch Long

Tên tiếng hán: 钱塘小白龙