Tác giả: Trung Thiên Tử Vi Đại Đế

Tên tiếng hán: 中天紫薇大帝