Tác giả: Thối Hậu Tựu Thị Hướng Tiền

Tên tiếng hán: 退后就是向前