Tác giả: Hỏa Oa Phấn Đa Gia Thố

Tên tiếng hán: 火锅粉多加醋