Tác giả: Quỷ Đăng Thanh Nguyệt

Tên tiếng hán: 鬼灯青月