Tác giả: Ái Hương Thái Ngưu Nhục Diện

Tên tiếng hán: 爱香菜牛肉面