Tác giả: Mộ Bi Thạch Đinh Đầu

Tên tiếng hán: 墓碑石钉头