Tác giả: Thố Lưu Tiểu Hoàng Ngư

Tên tiếng hán: 醋溜小黄鱼