Tác giả: Băng Khả Nhạc Nhĩ Yếu Ma

Tên tiếng hán: 冰可乐你要嘛