Tác giả: Sao Bất Thục Đích Lật Tử

Tên tiếng hán: 炒不熟的栗子