Tác giả: Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Tên tiếng hán: 老鹰吃小鸡