Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Tên tiếng hán: 爱潜水的乌贼