Tác giả: Thanh Thảo Mông Lung

Tên tiếng hán: 青草朦胧