Tác giả: Khinh Tuyền Lưu Hưởng

Tên tiếng hán: 轻泉流响