Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Tên tiếng hán: 我会修空调