Tác giả: Cơ Khí Nhân Ngõa Lực

Tên tiếng hán: 机器人瓦力