Tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Tên tiếng hán: 纯洁滴小龙