Tác giả: Đệ Thất Cá Ma Phương

Tên tiếng hán: 第七个魔方