Tác giả: Trầm Nhập Thái Bình Dương

Tên tiếng hán: 沉入太平洋