Tác giả: Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh

Tên tiếng hán: 柳岸花又明