Tác giả: Phù Sinh Thất Nhật Mộng

Tên tiếng hán: 浮生七日梦