Tác giả: Tích Ngã Khởi Vũ Kiếm

Tên tiếng hán: 昔我起舞剑