Tác giả: Chiến Bào Nhiễm Huyết

Tên tiếng hán: 战袍染血