Tác giả: Cật Qua Tử Quần Chúng

Tên tiếng hán: 吃瓜子群众