Tác giả: Băng Phong Thiên Địa

Tên tiếng hán: 冰封天地