Tác giả: Vô Nguyệt Bất Đăng Lâu

Tên tiếng hán: 无月不登楼