Tác giả: Tuyệt Địa Nhất Tuyệt

Tên tiếng hán: 绝地一绝