Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương

Tên tiếng hán: 一梦黄粱