Tác giả: Siêu Huyền Huyễn Tưởng

Tên tiếng hán: 超玄幻想