Tác giả: Trung Nhị Đích Tiểu Long Quân

Tên tiếng hán: 中二的小龙君