Tác giả: Khả Ái Đích Tử Thần

Tên tiếng hán: 可爱的死神